Jūs vēlaties iesniegt maksātnespējas pieteikumu par sava uzņēmuma atzīšanu par maksātnespējīgu?

Juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana tiesā ir vienīgais risinājums, ja Jūsu uzņēmumam ir parādi, kuru samaksai uzņēmumam nepietiek līdzekļu, un Jūs nevēlaties vai uzņēmuma kreditori nevēlas vienoties par tiesiskās aizsardzības procesu vai citu finansiālo problēmu risinājumu. Taču Jums ir jāņem vērā, ka pēc procesa pasludināšanas administrators ne tikai pārņems Jūsu uzņēmuma vadību, pārdos mantu, piedzīs parādus un likvidēs uzņēmumu. Administratora pienākums ir arī izvērtēt uzņēmuma darbību pirms procesa uzsākšanas, izvērtēt iepriekš veiktos darījumus un valdes rīcību un nepieciešamības gadījumā celt attiecīgas prasības.

Pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas Jums ir rūpīgi jāizvērtē visi finansiālie un juridiskie riski un jāapsver, kādi būs Jūsu, Jūsu uzņēmuma un tā sadarbības partneru finansiālie ieguvumi un zaudējumi, lai izlemtu, vai tas ir piemērotākais uzņēmuma finansiālo problēmu risinājuma variants.

Mēs esam pieredzējuši administratori, kuru ikdienas darbs ir uzņēmumu maksātnespējas procesu vadīšana, tāpēc varam sniegt atbildi uz jebkuru Jūs interesējošo jautājumu, jau iepriekš Jūs informēt par iespējamo administratora rīcību Jūsu uzņēmuma maksātnespējas procesā, kā arī kvalitatīvi un ātri sagatavot nepieciešamos dokumentus.

Mēs piedāvājam:

  • sniegt konsultācijas par maksātnespējas procesu;
  • sagatavot pieteikumu tiesai;
  • sagatavot citus nepieciešamos dokumentus (iesniegumus, pieprasījumus u. tml.);
  • pārstāvēt Jūs maksātnespējas procesā.

Konsultācija - EUR 30, maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana - EUR 100.

Vairāk par juridiskās personas maksātnespējas procesu...