Jūs vēlaties iesniegt fiziskās personas maksātnespējas pieteikumu?

Fiziskās personas maksātnespējas process ir izdevīgs, lēts un vienkāršs veids, kā atbrīvoties no nesamaksājamiem parādiem. Tas dod iespēju izvairīties no brīdinājuma vēstulēm, parādu piedziņas ar tiesas palīdzību un tiesu izpildītājiem, maksājot kreditoriem procesa laikā tikai likumā noteikto vienu trešo daļu no saviem ienākumiem.

Taču maksātnespējas procesam ir arī sava ēnas puse  – mantas pārdošana, administratora iejaukšanās privātajā dzīvē un daļēji arī neziņa par to, kā šis process noritēs un kas no Jums tiks prasīts. Turklāt administratora pilnvaras ir ievērojami plašākas nekā tiesu izpildītāja vai kreditora pilnvaras, tāpēc administrators, iespējams, ne tikai pārdos nekustamo īpašumu. Lai Jūs varētu izlemt, vai pieteikuma iesniegšana ir piemērotākais finansiālo problēmu risinājums, un lai šis process nesagādātu nepatīkamus pārsteigumus, pirms pieteikuma iesniegšanas ir jāzina, kā notiks process, kas no Jums tiks prasīts, kā arī rūpīgi jāizvērtē visi riski un jāapsver, kādi būs Jūsu finansiālie ieguvumi un zaudējumi šajā procesā.

Mūsu darbā nav svarīga Jūsu pagātne un iemesli, kāpēc nevarat samaksāt parādus. Mēs esam pieredzējuši administratori, kuru ikdienas darbs ir fizisko personu maksātnespējas procesu vadīšana, tāpēc mēs pārzinām visas šī procesa nianses. Jau iepriekš varam informēt par Jūsu procesa iespējamo norisi un piedāvāt profesionālu juridisko palīdzību.

Mēs piedāvājam:

  • sniegt Jums konsultācijas par fiziskās personas maksātnespējas procesu;
  • sagatavot Jūsu maksātnespējas procesa pieteikumu un palīdzēt savākt visus pieteikumam pievienojamos dokumentus;
  • sagatavot Jūsu saistību dzēšanas plānu un pieteikumu tiesai par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu;
  • sagatavot citus procesā nepieciešamos dokumentus (iesniegumus, pieprasījumus utml.).

Konsultācja - EUR 30, maksātnespējas procesa  pieteikuma sagatavošana - EUR 100, saistību dzēšanas plāna sagatavošana - EUR 50.

Vairāk par fiziskās personas maksātnespējas procesu...