Kad fiziskās personas maksātnespējas pieteikuma iesniegšana nav izdevīga?

 

Kopš 2014.gada 1.janvāra ir būtiski ierobežotas tiesu izpildītāju iespējas vērst piedziņu uz darba samaksu, tādēļ, iespējams, daudziem parādniekiem uzsākt maksātnespējas pieteikumu nav izdevīgi.

Ar šīm Civilprocesa likuma izmaiņām tiesu izpildītāju veiktās parādu piedziņas noteikumi ir kļuvuši labvēlīgāki tiem parādniekiem, kuriem ir neliela darba samaksa vai pensijas apmērs, un no kuriem nepiedzen uzturlīdzekļus nepilngadīgiem bērniem.

Līdz tam tiesu izpildītāji, piedzenot parādus, drīkstēja ieturēt 30 procentus no darba samaksas, bet, ja no parādnieka tika piedzīti parādi saskaņā ar vairākiem izpildu rakstiem – 50 procentu apmērā no darba samaksas, neskatoties uz to, cik liela bija šī darba samaksa. Kopš 2014.gada 1.janvāra tiesu izpildītāji līdzīgi ir tiesīgi ieturēt attiecīgi 30 vai 50 procentus no darba algas, taču tikai ar tādu aprēķinu, lai parādnieka rīcībā paliktu darba alga minimālās mēneša darba samaksas apmērā (430 eiro) un uz katra parādnieka apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu naudas līdzekļi valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (64,03 eiro) .

Maksātnespējas likuma noteikumi attiecībā uz maksājumu veikšanu kreditoriem nav tik labvēlīgi parādniekiem. Ja parādnieks ir iesniedzis maksātnespējas pieteikumu, viņam katru mēnesi ir jāmaksā kreditoriem viena trešā daļa no saviem ienākumiem, neskatoties uz to, cik liela ir maksātnespējīgā parādnieka darba alga. Turklāt, maksātnespējas procesā kreditoriem katru mēnesi maksājamā summa nedrīkst būt mazāka par vienu trešo daļu no minimālās mēneša darba samaksas (143,33 eiro) pat tad, ja maksātnespējīgais parādnieks nestrādā un nesaņem darba algu.

Piemēram, ja maksātnespējīgais parādnieks mēnesī saņem 500 eiro pēc nodokļu samaksas, viņam maksātnespējas procesā ir jāmaksā kreditoriem 166,66 eiro katru mēnesi. Ja maksātnespējīgais parādnieks mēnesī pēc nodokļu samaksas saņem mazāk kā 430 eiro vai negūst ienākumus vispār, kreditoriem katru mēnesi maksājamā summa vienalga būs būs 143,33 eiro (viena trešdaļa no minimālās mēneša darba samaksas).

Tomēr fiziskās personas maksātnespējas procesam ir būtiska priekšrocība atšķirība no tiesu izpildītāja veiktās parādu piedziņas. Tiesu izpildītājs piedziņu veic tik ilgi, kamēr ir piedzīta visa parāda summa un tiesu izpildītāja izdevumi. Gadījumos, kad parāda summa ir liela, bet parādnieka alga salīdzinoši maza, tiesu izpildītājs parādu piedziņu var veikt pat vairākus gadu desmitus. Savukārt maksātnespējas process dod iespēju parādniekam nesamaksāt visu parādu. Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana un tam sekojošā maksātnespējas procesa, kas ilgst aptuveni no gada un diviem mēnešiem līdz trīs ar pus gadiem, rezultāts ir atlikušo nesamaksāto parādu dzēšana. Maksātnespējas procesā gan nav iespējams dzēst uzturlīdzekļu parādus.